Home Inženýrská činnost

Inženýrská činnost

Inženýrská činnost

Stavební činnost

V této oblasti poskytujeme klientům kompletní stavební práce, ať se jedná o údržbu nemovitostí, rekonstrukce, nebo výstavbu rodinných domů.

 

Inženýrská činnost

Zajistíme pro naše klienty vše od řízení projektů přes technickou přípravu stavby až po zpracování investičních záměrů:

 • výběr lokality
 • kompletní zadávací řízení (výběr projektanta, dodavatelů, technologií atd.)
 • zpracování stavebních rozpočtů a kalkulací cen
 • zpracování studií proveditelnosti
 • zastupování klienta na úřadech

Dále pro naše klienty zajišťujeme kontrolu realizace staveb:

 • autorský dozor
 • technický dozor
 • kolaudační řízení

 

Služby BOZP

V této oblasti poskytujeme našim klientům tyto služby:

 • koordinátor BOZP – výkon činnosti koordinátora BOZP na staveništi při přípravě a realizaci stavby ve smyslu zákona 309/2006 Sb. a souvisejících předpisů
 • plán BOZP – zpracování plánu BOZP v rámci projektů
 • bezpečnostní práce - posouzení prevence rizik, zpracování veškeré dokumentace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), provádění pravidelné kontrolní činnosti, prověrky 1x ročně, šetření pracovních úrazů, zajištění školení, poradenství v oblasti BOZP

Kontaktní formulář - Inženýrská činnost

 1. Jméno a příjmení(*)
  Napište své jméno a příjmení
 2. E-mail(*)
  Napište svůj platný e-mail
 3. Předmět(*)
  Vyplňte předmět dotazu
 4. Text(*)
  Napište text dotazu
 5. Ověřovací kód(*)
  Ověřovací kód<strong class="formRequired">(*)</strong>
    Změnit kódZkuste opsat kód znovu
 6.