Home Facility management

Facility management

Facility management

V oblasti facility managementu našim klientům poskytujeme kompletní služby směřující k efektivnímu snížení nákladů na podpůrné činnosti. Díky profesionálnímu přístupu našich odborníků a organizaci poskytovaných služeb, usilujeme o zvýšení kvality podpůrných činností a harmonizaci vztahu mezi zaměstnanci a pracovním prostředím ve firmách.

Uvedené činnosti poskytujeme v těchto oblastech:

provozně technická:

 • vedení technické dokumentace
 • periodické hodnocení stavu nemovitosti, formulace koncepce údržby, plánování oprav
 • při rozsáhlejších opravách zajištění projektů, inženýrská činnost a zastupování klienta na úřadech
 • zařizování revizí a běžných a havarijních oprav
 • zařizování dodávek služeb a jejich optimalizace, odečty stavu energií, výměna měřidel
 • úklidové práce

ekonomicko – administrativní:

 • vedení účetnictví
 • evidence vlastníků (nájemníků)
 • předpis, výběr a evidence plateb za nájem a služby, roční vyúčtování
 • vymáhání nedoplatků
 • inzerce volných prostor, uzavírání nájemních smluv, přebírání a předávání prostor
 • zastupování klienta při jednáních na úřadech, právní zastupování, pojistné události, vyřizování stížností, oznámení a podnětů
 • zpracování analýz a poradenská činnost

Kontaktní formulář - Facility management

 1. Jméno a příjmení(*)
  Napište své jméno a příjmení
 2. E-mail(*)
  Napište svůj platný e-mail
 3. Předmět(*)
  Vyplňte předmět dotazu
 4. Text(*)
  Napište text dotazu
 5. Ověřovací kód(*)
  Ověřovací kód<strong class="formRequired">(*)</strong>
    Změnit kódZkuste opsat kód znovu
 6.